Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110036768 САФО - ИГНАТ ИГНЕВ
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч бул. "България" № 81А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Летница – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.12-0009-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в община Летница чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз