Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148008762 Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. Мусала 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Укрепване на капацитета на неправителствените организации за сътрудничество и диалог с общинските администрации по проблемите на местното устойчиво развитие 27.08.2008 141 324 141 324 0 141 324 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз