Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201915639 ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Слатина, п.код 1000, ЖК. Тържище Слатина Булгарплод, ул. "Проф. Цветан Лазаров" 13, бл. Административна сграда Римекс
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на бетонов център в гр.Перник BG161PO003-2.3.02-0155-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за почистване на речно корито в гр. Костинброд BG161PO003-2.3.02-0187-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Площадка за боклук в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0200-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ДЛВ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0188-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за производство на бетон BG161PO003-2.3.02-0250-C0001
"Конкурентоспособност с въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ" BG161PO003-2.3.02-0265-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Магазин в гр. Бургас BG161PO003-2.3.02-0479-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Складова база в с. Ясен , общ. Плевен" BG161PO003-2.3.02-0480-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз