Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113593480 "ПДС Бранд" ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник ул. "Максим Горки" бл. 10, вх. Г, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на условията на труд в "Кристиан-Нейко-90" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0734-C0001
Обучението – гаранция за професионализъм и развитие BG051PO002-2.2.12-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз