Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121817309 Прокуратура на Република България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1000 София, бул.Витоша 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси 10.06.2009 594 575 594 575 0 594 575 15,00 Приключен
Специализирано компютърно обучение на прокурори и съдебни служители от Прокуратурата на Република България 11.11.2008 1 294 638 1 294 638 0 1 294 638 12,00 Приключен
Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите 30.11.2009 731 699 731 699 0 733 397 18,00 Приключен
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП 23.11.2011 4 939 435 4 939 435 0 4 946 204 23,60 Приключен
Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления 27.01.2012 479 296 479 296 0 479 296 22,33 Приключен
Изграждане на капацитет на Прокуратурата на Република България за взаимодействие с гражданското общество 17.09.2012 0 0 0 0 24,33 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт 27.08.2008 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз