Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202243946 "Густо Медия" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Район "Западен", ул. "Ранни лист" № 8, ет. 4, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Стамболийски BG051PO002-1.3.07-0041-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки BG051PO002-1.3.07-0054-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развите на гр. Малко Търново" BG161PO001-5.3.03-0031-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0088-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Руен BG051PO002-2.2.12-0111-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.15-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз