Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201378663 Езикова школа "Астони" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Обеля 2 бл. 237, вх. Г, ет. 4, ап. 81
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Благоевград чрез обучение в страната BG051PO002-2.2.08-0122-C0001
Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване. BG051PO001-3.1.09-0023-C0001
Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения BG051PO002-2.2.14-0033-C0001
Усъвършенстване квалификациите на служителите от Община Чепеларе за по-добро административно обслужване BG051PO002-2.2.15-0017-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Общинска администрация Кюстендил, чрез обучение в съответствие със стратегически ориентиран профил на компетентностите BG051PO002-2.2.15-0162-C0001
„Общинска администрация Брацигово-ефективна и компетентна» BG051PO002-2.2.15-0126-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз