Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202535181 "Алфа Марини" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1404 София гр. София-1404, , ж.к. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ , бл. 241, вх. 10, ет. 1, ап. 122
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик BG161PO001-5.3.02-0024-C0001
"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014 - 2020 г." BG161PO001-5.3.02-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз