Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831523572 "Аеротур ММ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив х-л Марица, бул. "Цар Борис III Обединител" № 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
EXIT. Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона BG051PO001-7.0.01-0057-C0001
Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители BG051PO001-7.0.01-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз