Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831048645 БУЛГРАФИКА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1184 София гр. София 1184 район р-н Младост бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No 113A
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на Ропринт ЕАД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0450-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Беллопринт” ООД чрез обновление на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.13-0162-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз