Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0162-C0001
Номер на проект: К-26-Б-24/29.05.2014
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Беллопринт” ООД чрез обновление на технологичното оборудване
Бенефициент: Беллопринт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 08.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „Беллопринт” - ООД чрез обновление на технологичното оборудване.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Създаване на работен екип по управление и изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на тръжната процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 : Сключване на договор с избрания доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Изтотвяне на билборд
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Доставка на оборудването.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Изготвяне на сайт за визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Монтаж на оборудването.
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Пускане на оборудването в експлоатация и провеждане на 72- часови проби.
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 11: Провеждане на ден на отворените врати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
"ГИДЕС"
БУЛГРАФИКА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 424 543 BGN
Общ бюджет: 611 384 BGN
БФП: 424 472 BGN
Общо изплатени средства: 424 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 424 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 218 500 BGN
2015 205 972 BGN
424 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 360 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 185 725 BGN
2015 175 076 BGN
360 801 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 775 BGN
2015 30 896 BGN
63 671 BGN
Финансиране от бенефициента 186 943 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Нарастване на производствения капацитет
Индикатор 5 Създадени нови работни места
Индикатор 6 Увеличаване на броя на на клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз