Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101109402 "Етиком-Наков и Сие" СД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр.Благоевград, ул. Коста Босилсов 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит BG161PO001-4.1.05-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз