Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0046-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-31-1/06.01.2014 г.
Наименование: "Внедряване на модернизирана наземна радарна система НР 100 М"
Бенефициент: "ЧЕРНО МОРЕ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.01.2012
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на изделие в ниския ценови клас наземни радари, с технически параметри, позволяващи включването в изгражданите в цял свят интегрирани системи за наблюдение на сухоземни граници.
Дейности: 1.Доставка и инсталация на програмен обработващ център
2.Доставка и пуск в експолатация на компресори
3.Доставка и пуск в експлоатация на измервателна апаратура
4.Доставка на приспособления за металорежещи машини
5.Доставка на софтуер за тест на възли и блокове от изделието
6.Доставка на софтуер за инженерно проектиране
7.Изпъление на строително-монтажни работи (СМР)
Техническа консултация относно изработване, вграждане и използване на електронни карти за автоматизирано GPS позициониране в изделие HP100M
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 714 BGN
Общ бюджет: 617 025 BGN
БФП: 308 513 BGN
Общо изплатени средства: 308 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 308 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 142 BGN
2014 179 812 BGN
2015 66 539 BGN
308 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 821 BGN
2014 152 840 BGN
2015 56 558 BGN
262 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 321 BGN
2014 26 972 BGN
2015 9 981 BGN
46 274 BGN
Финансиране от бенефициента 310 714 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Енергийна ефективност на участъка за монтаж и настройка:
Индикатор 2 (Д) Запазване на работните места на заетите в разработването и производството на наземни радари
Индикатор 3 (Д) Изграждане и приемане на работни места за сборка и настройка на наземни радари:
Индикатор 4 (Д) Приемни изпитания на изделия от пробна серия
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции в лева
Индикатор 6 (Д) Приемане на .изделието. за редовно производство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз