Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112671385 "Асеми" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик ул. "Макгахан" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр. Стрелча“ BG051PO002-2.2.08-0150-C0001
Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим BG051PO002-1.1.07-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз