Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Market EYE – иновативно средство за финансов анализ”
Бенефициент: "Би Ай" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Market EYE – иновативно средство за финансов анализ
Дейности: 1 Изготвяне на тръжна документация, публикуване на обяви
2 Събиране, оценка и класиране на получените оферти
3 Подписване на договори с избрания подизпълнител
Дейност 4 Закупуване на сървърна конфигурация
Дейност 5 Извършване на проучване на пазара и анализ
Дейност 6 Извършване на услуги от инжинерно-технически характер
Дейност 7 Закупуване на лицензи за Business Intelligence софтуер
Дейност 8 Закупуване на база данни
Дейност 9 Визуализация, отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 522 BGN
Общ бюджет: 381 386 BGN
БФП: 266 970 BGN
Общо изплатени средства: 266 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 970 BGN
2015 0 BGN
266 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 226 925 BGN
2015 0 BGN
226 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 046 BGN
2015 0 BGN
40 046 BGN
Финансиране от бенефициента 115 616 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Изготвени документи.
Индикатор 4 Минимален брой оценени оферти.
Индикатор 5 Минимален брой избрани подизпълнители.
Индикатор 6 Брой лицензи и Функционалност на софтуера
Индикатор 7 Визуализация и одит на проекта.
Индикатор 8 (Д) Брой нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 9 (Д) Брой извършени услуги от инженеро-технически характер
Индикатор 10 (Д) Извършване на проучване на пазара и анализ
Индикатор 11 (Д) Брой държави в обхвата /закупуване на база данни/
Индикатор 12 (Д) Брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 13 (Д) Ниво на оцеляване на стартиращи иновативни предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз