Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020952255 ЕТ "Барс-агенция"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна ул."Цар Калоян" 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол“ BG051PO001-5.1.04-0056-C0001
Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Дългопол чрез ефективна координация и партньорство BG051PO002-1.3.07-0163-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз