Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201345414 "СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1632 район р-н Овча купел ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 1, бл. 402, вх. Б, ет. 3, ап. 43
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на ОМЗ ООД BG161PO003-2.1.13-0018-C0001
Подобряване условията на труд и безопасността му в "ХИММАШ" АД BG051PO001-2.3.02-0196-C0001
Внедряване в редовно производство на серия Вариомерници BG161PO003-1.1.04-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз