Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000875824 община Опака
Седалище Област: Търговище Oбщина: Опака 7840 Опака ул. Съединение №3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ, гр.Опака 12.01.2009 473 793 473 793 0 473 793 33,00 Приключен
Подобряване на образователната инфраструктура в община Опака - СОУ "В.Левски", гр. Опака - гимназиален и прогимназиален и главни ОУ "В.Левски", с. Крепча 13.12.2010 724 768 724 768 0 616 053 25,10 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Опака за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 09.04.2013 76 059 76 059 0 76 059 12,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Опака 23.01.2014 64 750 64 750 0 64 750 9,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в Община Опака 04.08.2014 77 322 77 322 0 77 322 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе" 14.12.2012 46,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз