Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201978117 ОФИС ГРУП БГ - ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул.Драма №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Система за автоматична охрана , мониторинг и управление на база невронни мрежи" BG161PO003-1.1.05-0232-C0001
Развитие на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе BG051PO001-5.1.04-0012-C0001
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" BG051PO001-3.1.09-0014-C0001
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА BG051PO001-3.1.07-0045-C0001
Институционално изграждане и разширяване на пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД– Лаборатория за дизайн и развитие“ BG161PO003-2.4.02-0127-C0001
"Подкрепа за дългосрочна перспектива" BG051PO001-1.1.13-0170-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз