Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130020305 Майкрософт България ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Никола Вапцаров 55, сграда ЕКСПО 2000
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА КЮРИ” - Сливен в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 13.08.2013 12,00 Приключен
Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР ИВАН АСЕН ІІ", гр.Хасково в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 13.08.2013 16,23 Приключен
Развитие на прфесионалното образование и обучение в СПГЕ в сътрудничество с работодателите 13.08.2013 16,83 Приключен
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 13.08.2013 18,00 Приключен
Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 13.08.2013 18,00 Приключен
Съвременно обучение в областта на новите информационни технологии в съответствие с изискванията на технологичния бранш в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък 27.08.2013 14,00 Приключен
Актуализиране на образователния процес в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”, гр. Бургас в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 27.08.2013 16,00 Приключен
Актуализиране на образователния процес в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” - София в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 27.08.2013 18,00 Приключен
Актуализиране на образователния процес в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. Арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 27.08.2013 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз