Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Катя Димитрова Добрева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за равноправен и независим живот BG051PO001-5.1.04-0068-C0001
„Предоставяне на услуги в дома на територията на община Мъглиж” BG051PO001-5.1.04-0196-C0001
Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос BG051PO001-5.2.12-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз