Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176448427 Консорциум"КГ-Т2000"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен ул. "Драгоман" №31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0005-C0001
"Инвестиции за устойчиво развитие на "Ню Бейкъри" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0362-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз