Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201319138 "Еллеа" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Област: Русе, Община: Русе, гр. Русе-7000, ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ 19 , вх. 1, ет. 4, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ" BG161PO003-2.4.01-0001-C0001
„НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0172-C0001
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства BG161PO001-1.4.09-0023-C0001
Кроячната на бъдещата професия BG051PO001-4.3.05-0065-C0001
"Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0030-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в Община Ихтиман и стимулиране участието на гражданите в планирането на общински политики за развитие BG051PO002-1.3.07-0186-C0001
„Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково” BG161PO003-1.1.07-0445-C0001
"Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ" BG161PO003-1.1.07-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз