Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175915550 СДРУЖЕНИЕ "НЮ ЛАЙФ - НОВА ЗАГОРА"
Седалище Област: Сливен Oбщина: Нова Загора 8900 Нова Загора УЛ. РОДОПИ 2В, ет.3, ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за равноправен и независим живот BG051PO001-5.1.04-0068-C0001
„Социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Твърдица.” BG051PO001-5.1.04-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз