Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200712028 "СОЛАРИТИ БГ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Май" 2а, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Старт на Център Медикал Консулт СТМ BG051PO001-1.2.03-1107-C0001
"Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0283-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз