Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131543187 ПРИКАЗЕН СВЯТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Младост, п.код 1712, ЖК. МЛАДОСТ 3, бл. 325Б, вх. 4, ет. 2, ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ефективно обучение-гарант професионализъм в охранителната дейност" BG051PO001-1.1.09-0079-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на заетите лица чрез учение през целия живот BG051PO001-2.1.16-0072-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз