Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201719987 "ПЕЧАТНИЦА НЕПЕДОНИ" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора бул. «Никола Петков»№10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.12-1240-C0001
Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух BG051PO001-5.1.05-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз