Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175448335 Интеркънекшън
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1612 София район Красно село, жк. Лагера, Цар Борис III 100,вх.А, ет.4, ап.15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в Сиела Норма АД BG051PO001-2.3.02-0399-C0001
Организационно развитие на община Драгоман BG051PO002-1.1.04-0014-C0001
Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектор на информационните технологии BG161PO003-1.2.02-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз