Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стартиране на ново производство на многостенни поликарбонатни листове
Бенефициент: "Панхим" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Стартиране на ново производство на многостенни поликарбонатни листове
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация - Екструдираща линия за производство на многостенни поликарбонатни листове;
Дейност 3: Доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация - охладител
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Момчил Станчев Тиков
Омипа С.П.А.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 3 913 847 BGN
БФП: 1 978 753 BGN
Общо изплатени средства: 1 978 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 978 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 978 753 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 978 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 681 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 681 940 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 681 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 296 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 296 813 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
296 813 BGN
Финансиране от бенефициента 1 955 872 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 10 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 Приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 13 Финален приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 14 Поставена табела на входа на предприятието
Индикатор 15 Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 16 Представен изготвен Одитен доклад
Индикатор 17 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз