Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201638709 Макси консулт България ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик УЛ.Янтра 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд в "ПИК Компютър" ООД чрез изготвяне на анализ на състоянието, проектиране на организацията на трудовата дейност и внедряване на система за управление на безопастността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 BG051PO001-2.3.02-0064-C0001
Подобряване условията на труд на работното место в "Кейбъл Груп" ООД, чрез оптимизиране на безопастността при работа. BG051PO001-2.3.02-0026-C0001
„Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация гр. Стрелча“ BG051PO002-2.2.08-0150-C0001
"Подобряване условията на труд в "Многопрофилна болница за активно лечение –Никопол” ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0615-C0001
Осигуряване на безопасен труд - фактор за повишаване на производителността на труда във фирма Балканремонт Инженеринг ООД BG051PO001-2.3.03-0856-C0001
"Безопасни условия на труд в ДКЦ II Пловдив" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0407-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз