Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117605624 Пристратрейд ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Васил Петлешков № 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001
Въвеждане на иновативни технологии и продукти в „Раломекс” АД BG161PO003-2.1.13-0443-C0001
"Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав" BG161PO004-4.0.01-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз