Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0373-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване организацията на работа и управление в АС ООД чрез внедряване на ERP-система
Бенефициент: "АС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект е да подобри конкурентоспособността и да повиши възможностите за разрастване и развитие на АС ООД чрез внедряването на система за управление на ресурсите в предприятието
Дейности: I. Предварителни дейности
II. Провеждане на тръжна процедура
III. Доставка на оборудване за ERP системата
IV. Разработване и внедряване на ERP система
V. Визуализация
VI. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 000 BGN
Общ бюджет: 63 810 BGN
БФП: 47 858 BGN
Общо изплатени средства: 47 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 858 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 679 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 679 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 179 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 179 BGN
Финансиране от бенефициента 16 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Подобряване на контрола върху изпълнението на дадена поръчка
Индикатор 6 Индикатор 3: Намаляване на разхода на материали за единица продукция
Индикатор 7 Индикатор 4: Разширяване на гамата от индивидуални решения в областта на рекламата и опаковането
Индикатор 8 Индикатор 5: Създадени инвестиции
Индикатор 9 Индикатор 2: Намаляване на времето за изработка на оферти чрез намаляване на времето за справки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз