Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 8316417910093 ЦПО към "Информационно обслужване" АД клон Кюстендил
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ул. "Добружа"№2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За по-добро бъдеще BG051PO001-1.1.07-0032-C0001
Нови алтернативи BG051PO001-1.1.07-0034-C0001
Заедно можем повече BG051PO001-1.1.07-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз