Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120614416 "ПЕТРОВА" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр. Смолян-4700, бул. БЪЛГАРИЯ 41 ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв.Устово, ж.к Прогреси 1,2 и 3 гр.Смолян BG161PO001-1.4.06-0033-C0001
"Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация" BG161PO005-1.0.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз