Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103126934 "М.Н. Строй" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Дългопол 9250 Дългопол гр. Дългопол, ул. "Георги Бенковски" №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия BG161PO001-1.1.11-0058-C0001
„Помощ в дома за нуждаещите се хора от община Дългопол“ BG051PO001-5.1.04-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз