Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201939882 "КОНСУЛСИС"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. "Красна поляна" бл. 27, ет. 4, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни» BG051PO002-1.3.04-0048-C0001
Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина BG051PO002-1.1.04-0037-C0001
Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.04-0044-C0001
Ефективна и ефикасна администрация в община Дългопол BG051PO002-2.2.08-0180-C0001
Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа BG051PO002-1.3.07-0182-C0001
Разработване и провеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни документив обшина Рила BG051PO002-1.3.07-0184-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация Рила BG051PO002-2.2.15-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз