Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115038506 Плутон 1 ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Арх. Камен Петков", №1 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив BG051PO001-5.1.03-0014-C0001
Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет BG051PO001-6.1.11-0001-C0001
„Провеждане и участие в обучения за по- добро управление и развитие на служителите в община Сандански” BG051PO002-2.2.15-0046-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО BG051PO002-2.4.14-0002-C0001
Община Генерал Тошево - „Високо професионална и компетентна администрация в община Генерал Тошево” BG051PO002-2.2.15-0067-C0001
„Компетентна и ефективна администрация на община Плевен“ BG051PO002-2.2.15-0115-C0001
Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич BG051PO002-2.2.15-0090-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ” BG051PO002-2.2.15-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз