Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106592385 ЕТ Данчо Аврамов
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца град Враца, ул. "Поп Тодор Врачански" № 1, вх. Б, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Превенция на риска от наводнения в Община Враца BG161PO001-1.4.06-0014-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца BG161PO001-1.1.12-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз