Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115904186 "СОЛ Комюникейшънс" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив "гр. Пловдив ул. ""Съборна"" 9"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран план за градско развитие на Пловдив" BG161PO001-1.4.07-0034-C0001
По пътищата на цивилизацията BG161PO001-3.2.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз