Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101554466 ”РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ УНИВЕРСАЛ” ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Банско 2770 Банско гр. Банско 2770, ул. «Цар Симеон» 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001
Подобряване условията на труд в Гросман ООД BG051PO001-2.3.03-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз