Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040628397 ЕТ"Сашка Миланова - Елрико"
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил гр.Кюстендил ул. Черно море №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нов шанс - професионално обучение и заетост за безработните лица в гр. Кюстендил BG051PO001-1.1.07-0035-C0001
Стартираме със „СТАРТ” BG051PO001-7.0.07-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз