Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130823343 Динамика Консулт ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Цар Симеон 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности за социално включване в община Долна баня" BG051PO001-5.1.02-0028-C0001
Обучението през целия живот - гаранция за успешна професионална реализация BG051PO001-2.1.16-0056-C0001
Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в "Евро Ферт" АД BG051PO001-2.1.16-0141-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз