Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 113552523 АИП Солюшънс
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Гълъбец, №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в ЖАР ЕООД на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0546-C0001
"Разширяване и диверсификация на дейността на "АЙ БИ ЕН" ЕООД на основата на технологина модернизация" BG161PO003-2.1.13-0434-C0001
GombaShop BG161PO003-1.1.07-0169-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз