Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0546-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в ЖАР ЕООД на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008
Бенефициент: „Жар" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на продукти и услуги с по-висока добавена стойност. Елиминиране на неефективните бизнес процеси. Стандартизиране на тривиалните процеси.
Дейности: доставка на дълготрайни материални активи - сървър и работни станции
доставка на ДНМА - софтуер
въвеждане на СУК
сертифициране на СУК
одит по проекта
изготвяне на проектното предложение
Визуализация на резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 068 BGN
Общ бюджет: 166 783 BGN
БФП: 123 952 BGN
Общо изплатени средства: 123 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 952 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 359 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 593 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 593 BGN
Финансиране от бенефициента 47 709 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 направления за които дружеството е получило серетификиция
Индикатор 6 Работещи модули на софтуер
Индикатор 7 Подновени компютърни работни места
Индикатор 8 Ръст на потребителите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз