Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114633732 Лабимек ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен "Райна Княгиня" №13 ап 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
Със знания можем и работим BG051PO001-1.1.09-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз