Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200543375 "Елмазова" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово, ул. "Прохлада" № 11, ет.5, ап.13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0010-C0001
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО BG051PO001-4.3.04-0051-C0001
Подкрепа в домашна среда за достоен живот BG051PO001-5.1.04-0042-C0001
Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево BG161PO005-1.0.06-0084-C0001
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001
Община Сапарева баня – по-ефектвни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане BG051PO002-1.3.07-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз