Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000320865 ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Седалище Област: Монтана Oбщина: Медковец 3660 Расово с. Медковец, ул.”Георги Димитров” №26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла – с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец 01.08.2008 850 043 850 043 0 850 043 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец” 12.01.2009 763 498 763 498 0 763 498 29,00 Приключен
"Създаване на социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" в община Медковец област Монтана" 14.12.2011 157 479 157 479 0 157 454 18,00 Приключен
Създаване на звено за услуги в домашна среда- за разширяване на дейностите на „Домашен социален патронаж” в община Медковец, област Монтана 28.11.2012 164 085 164 085 0 154 694 18,00 Приключен
Община Медковец-компетентна и съвременна 14.01.2014 71 265 71 265 0 71 265 11,13 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в община Медковец чрез обучения 07.08.2014 73 741 73 741 0 73 741 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Знания,умения и мотивация за успех BG051PO001-1.1.10-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз