Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 824104727 Тролейбусен транспорт ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Кичево №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
интегриран градски транспорт на Плевен 10.07.2012 43,00 Приключен
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 17,83 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Отново сме заедно” BG051PO001-5.2.07-0122-C0001
„Подкрепа за равни възможности” BG051PO001-5.1.04-0212-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз