Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0238-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ‘Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ ООД чрез технологично обновление’
Бенефициент: "Теда-ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Теда-ММ ООД чрез технологично обновление
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на тръжна документация
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Дейност 3: Поръчка оборудване/сключване на договори с доставчиците
Дейност 4: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на новите машини
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Е-дайнемик Къмплийт Екуипмънт Ко. ООД
АНТЕРА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 845 BGN
Общ бюджет: 426 409 BGN
БФП: 213 205 BGN
Общо изплатени средства: 213 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 213 205 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 181 224 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 981 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 981 BGN
Финансиране от бенефициента 219 845 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Изготвяне тръжна документация
Индикатор 8 Окрит избор доставчици
Индикатор 9 Сключване договори с доставчици
Индикатор 10 Доставени, монтирани нови машини
Индикатор 11 Табела,
Индикатор 12 Стикер,
Индикатор 13 Одит,
Индикатор 14 Намаляване на средната възраст технологичното оборудване в участък ‘Екструдиране’
Индикатор 15 Намаляване на средната възраст технологичното оборудване в участък ‘Формоване’
Индикатор 16 Въведени нови основни групи нови
Индикатор 17 Въведени нови продукти двуслойно фолио
Индикатор 18 Въведени нови продукти трислойно фолио
Индикатор 19 Спечелени нови клиенти на вътрешен пазар
Индикатор 20 Спечелени нови клиенти на външен пазар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз