Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104518219 САГА-2000 ООД Сашо Йорданов Манчев
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица ул. Бузлуджа №5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мобилен център за работа с деца със специални образователни потребности BG051PO001-4.1.04-0045-C0001
Оптимизиране организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в "КРИС - Р" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз